Автори / източници
Силви Чернев, доц. д-р

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Адекватността на законодателната уредба на алтернативните способи за разрешаване на правни спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силви Чернев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Производство по колективни искове - Разглеждане на делото в открито заседание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силви Чернев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Производство по колективни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силви Чернев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29