Автори / източници
Веселин Петров

Намерени 15 документа
подредени по дата на публикуване

Оспорване на произхода на детето и обратното действие на § 4 и 5 от Преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс от 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Произход от майката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Законът за публичните предприятия и държавните и общински лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

За тайната на осиновяването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Петдесет години от първия Семеен кодекс на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Мъртвороденото дете и наследяването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Общи разпоредби - Откриване на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Общи разпоредби - Наследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Общи разпоредби - Наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Недостойнство за наследяване - основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава единадесета - Настойничество и попечителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

За наследствените права на заченатия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Промени в имуществените отношения между съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Въпроси по чл. 76 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Приемане на наследството по опис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29