Автори / източници
Марин Калчев

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Нови електронни услуги за осигурените лица и осигурителите, предоставени от НОИ през втората половина на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Нови електронни услуги за осигурените лица и осигурителите, предоставени от НОИ през втората половина на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Нови е-услуги, предоставяни от НОИ, към осигурените лица и осигурителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Нови е-услуги, предоставяни от НОИ, към осигурените лица и осигурителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Електронните услуги,предоставяни от НОИ, в улеснениена осигурителите и осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Електронните услуги,предоставяни от НОИ, в улеснениена осигурителите и осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Обхват и съдържание на електронните услуги, предоставяни от НОИ на осигурителите и осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Обхват и съдържание на електронните услуги, предоставяни от НОИ на осигурителите и осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29