Автори / източници
Пламенка Маркова, ст.н.с. II ст., д-р

Намерен 1 документ

Основните актове на Международната организация на труда в областта на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламенка Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30