Автори / източници
Красимир Георгиев, д-р

Намерен 1 документ

Служителите като конкурентно предимство и модели за оценка на тяхното трудово представяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30