Автори / източници
Андрей Александров, д-р

Намерени 192 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Изискване на свидетелство за съдимост от кандидати за работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Отпуск и обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Работа от разстояние от чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Минималната работна заплата - гаранция за достойни условия на живот и труд, или демагогия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Срокове за съхранение и унищожаване на документи от личните трудови досиета на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Определяне и изплащане на работната заплата. Основно и допълнителни трудови възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

За някои аспекти и спорни моменти от действащата уредба на колективните трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

За допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Преглед на промените в Кодекса на труда, в сила от 1 август 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

За някои правни проблеми при трудовите спорове, свързани с имуществената отговорност на страните по трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

За някои правни проблеми при трудовите спорове, свързани с налагането на дисциплинарна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Изплащане на част от трудовото възнаграждение в натура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Трудов договор и наличие на друго правоотношение между страните по него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Някои проблемни въпроси на прекратяването на трудовите правоотношения в условията на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Отпускане на еднократна парична сума за одобрен бизнес проект, вместо периодично изплащане на обезщетението за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

За някои спорни въпроси, свързани с тълкувателната практика на вкс в сферата на трудовото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

За някои правни проблеми, свързани с полагането на извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

За обработването на данни за ваксинационния статус на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

Какви изисквания могат да се въвеждат по отношение на външния вид на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Нови права на работниците и служителите с „европейски“ произход, или поредни пожелателни концепции в социалната сфера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Нови примери за ненужно увеличаване на административната тежест за работодателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

За някои практически проблеми, свързани с трудовите договори за допълнителен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

За преддоговорните отношения на страните в процеса на сключване на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Ваксинирането срещу COVID-19 в контекста на трудовите правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Затруднява ли дистанционната работа размяната на документи между страните по трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Правни проблеми, свързани с прекратяването на трудовите правоотношения на хабилитираните лица след навършване на 65-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Остава ли колективното преговаряне механизъм за подобряване на условията на труд на работниците и служителите, след промените в Кодекса на труда от декември 2020 година?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

За някои правни проблеми, свързани с професионалната квалификация според Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

За труднорешимите задачи, които поставя „антикризисното“ законодателство пред страните по трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Какво (не) можете да направите, ако сте родител на дете под карантина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Нови опити за „дигитализиране“ на трудовата книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Изчисляване на обезщетенията, свързани с прекратяването на трудовия договор, след период на въведено от работодателя непълно работно време при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Къде минава границата между работодателския контрол, с цел превенция на COVID-19, и ограничаването на намесата в личната сфера на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Трудовият договор със срок за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Отново за отпуските - връзката между трудовия стаж и правото на платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Какво ще остави законодателството, създадено по време на извънредното положение, в българската трудовоправна система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Стари и нови проблеми на правораздаването по трудови спорове у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Практически проблеми, свързани с отговорността на работодателя за вреди от трудова злополука
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Трудовоправни и осигурителноправни последици при въвеждането на карантина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Практически затруднения, свързани с гратификационното (благодарствено) обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Помагат ли легалните дефиниции за правилното разбиране на законите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

За дигитализирането на трудовоправните документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Митове и факти в трудовото право - За изпитателния срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

За достъпа на чужденци от трети страни до пазара на труда в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

За някои практически проблеми, свързани с упражняването на трудови и осигурителни права при бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Някои наблюдения върху „българския прочит“ на правилата относно нарушенията на сигурността на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

За някои практически проблеми, свързани с упражняването на трудови и осигурителни права при бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Отново за проблемите около минималната работна заплата у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

За трудовоправните проблеми на дуалното обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

За закрилата на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

За законодателните „лутания“ в режима на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Митове и факти в трудовото и осигурителното право - За „сигурността“ на пенсионноосигурителната ни система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Митове и факти в трудовото и осигурителното право - За „сигурността“ на пенсионноосигурителната ни система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

За връзката между времето, което се признава за трудов стаж, и платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Новият Закон за защита на търговската тайна - една дългоочаквана възможност за търговците да осигурят по-ефективна защита на своето ноу-хау и търговска информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

За допълнителнотo трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

За максималния осигурителен доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

За максималния осигурителен доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

За минималната работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Задължения на администраторите при пробив в сигурността на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

За привеждането на вътрешното ни законодателство по защита на личните данни, в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

За упражняването на някои права на субекта на лични данни, в контекста на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Статус и функции на длъжностните лица по защита на данните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Осигуряване на работник или служител, назначен на трудов договор по чл. 114 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Срокове за съхранение и унищожаване на документи с трудовоправно, осигурително и данъчно значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Какво трябва да знаят работодателите при обработване на лични данни на деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Прилагане на правилата за защита на личните данни в работата на адвокатите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

За размерите на глобите и имуществените санкции за нарушения на правния режим за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Нови форми на комуникация между страните по трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Какво предвижда проектът за изменение на Закона за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

От 25 май 2018 година започва да се прилага Общият регламент за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Kакви лични данни се обработват по време на действието и при прекратяването на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Kакви лични данни на работниците и служителите се събират във връзка със сключването на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Подготвителни действия на работодателите за прилагане на Общия регламент за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Митове и факти в трудовото право - За инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Процесуалните срокове по ГПК и официалните празници, или „празник“ ли е денят на народните будители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Митове и факти в трудовото право - За трудовия стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Защита на личните данни на работниците и служителите - Защитата на личните данни като гаранция за личния живот и неприкосновеност на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

Защита на личните данни на работниците и служителите - Титуляри на данните и категории обработвани данни в рамките на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

Защита на личните данни на работниците и служителите - Ред за обработване на личните данни на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

Защита на личните данни на работниците и служителите - Правни гаранции за защитата на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

Защита на личните данни на работниците и служителите - Какво ще се промени с новия регламент за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

Митови и факти в трудовото право - За споровете относно законността на уволнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Hовият общ регламент за защита на личните данни в ес и какво трябва да знаят работодателите за него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Митове и факти в трудовото право - За прекратяването на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Относно размера на платения годишен отпуск при работа на непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Митове и факти в трудовото право - За трудовите злополуки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Отпуски за изпълнение на граждански задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

За представителството на общите интереси на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

За сумираното изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

За изпитателния срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

За дисциплинарните наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Има ли право работодателят да се намесва в интимния живот на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Платен годишен отпуск по трудов договор за допълнителен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

За майчинството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

За платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Митове и факти в трудовото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Митове и факти в трудовото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>