Автори / източници
Десислава Емилова

Намерени 23 документа
подредени по дата на публикуване

Въпроси, свързани с правото на възложителя да възобнови работата на комисията за провеждане на процедурата при допуснати от нея нарушения – 1/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Въпроси, свързани с правото на възложителя да възобнови работата на комисията за провеждане на процедурата при допуснати от нея нарушения – 2/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Въпроси, свързани с правото на възложителя да възобнови работата на комисията за провеждане на процедурата при допуснати от нея нарушения – 3/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Въпроси, свързани с правото на възложителя да възобнови работата на комисията за провеждане на процедурата при допуснати от нея нарушения – 4/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Актуални въпроси по възлагането на обществени поръчки - 1/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Актуални въпроси по възлагането на обществени поръчки - 2/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Актуални въпроси по възлагането на обществени поръчки - 3/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Актуални въпроси по възлагането на обществени поръчки - 4/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Актуални въпроси по възлагането на обществени поръчки - 5/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Основания за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Промените в правилата за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в процедури по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки – 1/2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки – 2/2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки – 3/2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки – 4/2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Обществени поръчки, в предмета на които са включени обособени позиции - Практически въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Въпроси и отговори по обществените поръчки – 1/2009 - Условия за участие на подизпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Въпроси и отговори по обществените поръчки – 2/2009 - Условия за участие на подизпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Въпроси и отговори по обществените поръчки – 3/2009 - Условия за участие на подизпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Участието на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания в процедури за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Въпроси и отговори по обществени поръчки – 5/2008
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Какви са възможностите за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка поради недостатъчност на финансов ресурс за нейното изпълнение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Емилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29