Автори / източници
Анна Трайкова

Намерен 1 документ

Проявата на физическо насилие в училище е нарушение на трудовата дисциплина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Трайкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29