Автори / източници
Виолета Шентова

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Авторско право върху графично оформление на печатно периодично издание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Географските имена като абсолютни основания за отказ за регистрация на марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Марки за услуги и търговската дейност на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Критерии за известност при марките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Сходство с общоизвестни и известни марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Престъпления против интелектуалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Промишлени дизайни ­ особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Обемни марки и промишлени дизайни в Европа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Обезщетения при спорове за нарушения на патенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Съществени и несъществени различия във вида на марката при използване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Спорове за правото на изобретател или съизобретател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01