Автори / източници
Златка Мицова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Задължения за собственика - наемодател, при извършени от наемател разходи за ремонт или подобрение на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Мицова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Попълване на декларацията по чл. 14 ЗМДТ за недвижими имоти в режим на съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Мицова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Как да оптимизираме задължението си за такса за битови отпадъци по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Мицова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Oблагане с данък върху недвижимите имоти при прехвърляне на собствеността върху недвижим имот в резултат на преобразуване на предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Мицова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Освобождаване от данък по ЗМДТ за откраднати, унищожени или предадени за разкомплектоване превозни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Мицова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Деклариране по ЗМДТ на непродадени жилища от завършени и приети строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Мицова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29