Автори / източници
Евгения Петрова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Промени в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на нои за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Изграждането на осигурителния архив на Националния осигурителен институт - Предпоставка за модернизиране на пенсионната система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

На интернет-страницата на НОИ е публикувана информация за прекратените осигурители без правоприемник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

На интернет-страницата на НОИ е публикувана информация за прекратените осигурители без правоприемник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Архивното стопанство на НОИ ­ състояние и перспективи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Архивното стопанство на НОИ ­ състояние и перспективи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29