Автори / източници
Лазар Лазаров

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Съвременни възможности и предизвикателства пред ранното детско развитие в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лазар Лазаров
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

Министерството на труда и социалната политика в помощ на работодателите при наемане на квалифицирана работна ръка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лазар Лазаров
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Социалната справедливост и солидарността са два от най-важните принципи на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лазар Лазаров
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01