Автори / източници
Тодор Томов

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Социално-битово и културно обслужване на работещите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Прекратяванията на трудовия договор по чл. 71, ал. 1 и чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ не се включват при масовите уволнения съгласно § 1, т. 9 от ДР на КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Правна уредба на социалния диалог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Национално споразумение за уреждане регулирането на надомния труд в Република България.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

За разликата между трудов и граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Прекратяване на трудовия договор по чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01