Автори / източници
Теодоси Георгиев, д.е.с.

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Изискуемост на данъка от получателя съгласно ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Особености на независимия одит на финансовите отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Право на данъчен кредит за авансова фактура преди регистрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Третиране на спонсорство под формата на стоки и услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Ред за корекция и последици при неоснователно начислен данък с протокол по чл. 117
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Префактуриране на такса смет и местен данък на наемател за наетия недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Отказ на данъчен кредит при ревизия на основание чл. 70, ал. 5 ЗДДС, поради недоказан произход на стоката при предходните доставчици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Облагане на услуги по хладилно съхранение на стоки за чуждестранни клиенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Данъчни последици за получени в ЕС услуги по ремонт на автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

За последиците при издадена фактура преди датата на данъчното събитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Основни тълкувателни изводи по отношение третирането на вътреобщностните доставки за целите на ЗДДС, дадени с указание № 24-00-27 на НАП от 21.04.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28