Автори / източници
Галина Димитрова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Изменение и прекратяване на договора за наем на основание чл. 37л ЗСПЗЗ и чл. 101 ППЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Отдаване под аренда на държавни и общински земи без търг или конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Договорът за преаренда на държавни и общински земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Основни изисквания към застрахователните посредници за работа в други страни на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Съдържание на брачния договор според законопроекта за нов Семеен кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Кои наследници могат да продължат бракоразводния процес по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28