Автори / източници
Тони Михова, д-р

Намерен 1 документ

Мениджмънт на човешките ресурси и конкурентоспособност на малките и средните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тони Михова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28