Автори / източници
Оксана Дериволкова

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Застрояване в съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура, свързани с разкопаване на общински терени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Кой одобрява парцеларния план, засягащ два имота, разположени в два различни квартала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралните планове от общинската администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Значението на правната квалификация в производството по недопускане и отстраняване на незаконното строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Изменения в уредбата на изземването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Правомощия на общината в производството по премахване на незаконните строежи или части от тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30