Автори / източници
Елка Милева

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Промени в изискванията за предоставяне на посреднически услуги по заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Милева
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Програма “Ескулап”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Милева
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Последните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (приета с ПМС № 77 от 2002 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Милева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31