Автори / източници
Милена Кирилова

Намерени 20 документа
подредени по дата на публикуване

Корекции на данъчен кредит при придобиване на леки автомобили, и стоки и услуги, свързани с тяхната поддръжка, ремонт и експлоатация, съгласно новите разпоредби на ППЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Промените в ЗДДС, свързани с регистрацията и дерегистрацията по реда на закона, в сила от 01.01.2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Новите освободени доставки съгласно приетите промени в ЗДДС, в сила от началото на 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Промени в режима на дистанционните продажби съгласно измененията в ЗДДС от началото на 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Третиране съгласно ЗДДС на обмяната на виртуалната валута „биткойн“ срещу дадена конвенционална валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Изисквания към съхранението на данъчните документи според ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Третиране по реда на ЗМ и ЗДДС на вноса на стоки на ниска стойност от трета страна, без митническа декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Новите административнонаказателни разпоредби на ЗДДС, в сила от 01.01.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Данъчно третиране по ЗДДС на услуга по отдаване под наем на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

По-съществени промени в Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на системата Интрастат, обнародвани в ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Данъчно третиране на демюрейдж услугите съгласно ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Данъчно третиране на самофактурирането съгласно ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Данъчно третиране на съпътстващите доставки съгласно ЗДДС и практиката на Съда на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Дефиницията на понятието “данъчно задължено лице” съгласно чл. 3, ал. 6 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

За промяната при издаването на протокола по чл. 117 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Данъчно третиране на тристранните операции съгласно ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Данъчно третиране на усвоени субсидии и финансирания, съгласно ЗДДС и европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Правото на данъчен кредит според някои решения на Съда на Европейските общности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Правна регламентация на лихвите и неустойките, съгласно ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Посредничество при доставка на стоки по чл. 24, ал. 1 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27