Автори / източници
Георги Желев

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

За някои особености в реда за определяне и изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Желев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

За някои особености в реда за определяне и изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Желев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Парични обезщетения за болест и майчинство, съгласно Регламент 1408/71 и Регламент 574/72
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Желев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Парични обезщетения за болест и майчинство, съгласно Регламент 1408/71 и Регламент 574/72
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Желев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29