Автори / източници
Офелия Киркорян-Цонкова, д-р

Намерени 26 документа
подредени по дата на публикуване

Възстановяване на срокове в производствата пред Патентното ведомство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Авторското право и правото на повторно използване на информация от обществения сектор, публикувана в отворен формат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Съдебната сага на една недобросъвестно заявена марка в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Публикуването на линк към обект, защитен от авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Прекратяване закрилата на регистрирано географско означение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Припокриване на изключителни права върху търговски марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Хармонизиране на практиките в ЕС във връзка с обхвата на закрила на черно-белите марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Неясни термини на стоки и услуги за целите на регистрация на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Видео-игрите като обект на авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Допустимост на иска за установяване на авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Решения по чл. 5 от Директива 29/2001 за хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Очаквани промени в срока на закрила на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Реално използване на регистрирана търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Използване на заглавията на класовете от Ницската класификация за целите на регистрация на марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Обхват на авторскоправната закрила върху компютърната програма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Използване на чужда фотография без разрешение за нуждите на обществената сигурност и печата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Отговорността на доставчиците на интернет-услуги пред носителите на авторски и сродни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Средства за преодоляване на колизия между право върху марка и право върху фирма според българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Измененията в правния режим за частно копиране на обектите на авторско право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Надзорът на медийния регулатор върху предприятията, разпространяващи радио-и телевизионни програми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Авторското право и новите тенденции в режима на телевизионната реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Има ли авторскоправна закрила върху телевизионните формати?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Възможен ли е конфликт между авторското право и правото на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Как да запазим регистрацията на своята марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Изчерпване на марки в обединена Европа ­ 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Изчерпване на марки в обединена Европа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01