Автори / източници
Емилия Шишкова

Намерен 1 документ

Признаване на трудов стаж по специалността за заетите в сферата на образованието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Шишкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01