Автори / източници
Валя Гигова

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

За хипотезите учредени в чл.10, ал.13 ЗСПЗЗ във връзка с чл.18з, ал.3 ППЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

По някои нотариални проблеми във връзка с производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01