Автори / източници
Валя Гигова

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

За обхвата на дължимата от съдията по вписванията проверка по чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Прекъсва ли давността поканата за доброволно изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

За хипотезите учредени в чл.10, ал.13 ЗСПЗЗ във връзка с чл.18з, ал.3 ППЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

По някои нотариални проблеми във връзка с производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01