Автори / източници
Симеон Семов

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Правни и практически аспекти на задължението за последващо разкриване на информация от емитенти на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Семов
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Семов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27