Автори / източници
Станислав Костов

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Производство за обезщетяване на вреди, причинени от Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Производство за установяване на противоправно бездействие на институциите на ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Производството за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Производството за преюдициални заключения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27