Автори / източници
Невена Радлова

Намерени 54 документа
подредени по дата на публикуване

Застраховането и новите технологии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Застрахователната защита през новата учебна година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Застраховките в новата реалност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Предстоящи промени при застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Сключване на застраховки онлайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Актуални промени в застрахователното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Същност и особености на застраховката „Кибер отговорност“, в контекста на защитата на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Новите правила за разпространението на застраховки, заложени в проекта за изменение на Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Защитата на личните данни в сферата на застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Актуални промени в застрахователното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Застраховки за защита на платежни карти и на картодържатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Застраховка на земеделски култури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Застрахователният договор според новия Кодекс за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Новости при застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд - същност и предимства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Задължителна застраховка „Професионална отговорност“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Новият Кодекс за застраховането, в сила от 01.01.2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

За клаузата „застраховки“ в договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Относно промените в правната уредба на застраховането и въвеждането на Директива „Платежоспособност II“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Застраховане на финансови рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Задължителните застраховки в Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Новата наредба за задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Какво представлява застраховката за кибер отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Права и задължения на застрахования по застраховка на имущество при настъпване на застрахователното събитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Застраховка „Отговорност на туроператора“ - лимити на отговорност и задължения спрямо потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

За третото лице в застрахователното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Привеждане на дейността на здравноосигурителните дружества в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Задължения на страните по застрахователния договор за предоставяне на информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Промени в Кодекса за застраховането, свързани със здравното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Гарантиране на вземанията на застрахованите при несъстоятелност на застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Застраховането на работниците и служителите - Задължение, но и “инвестиция” за работодателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Задължителна застраховка “Гражданска отговорност”на автомобилистите и промените, извършени в нейната регламентация през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Смесената застраховка “Живот” като комплексен застрахователно-инвестиционен продукт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Застраховка “Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Застраховка “Отмяна на пътуване”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Застраховка “Гражданска отговорност” на продукта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Застраховане на земеделски култури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Застраховане на банкови карти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Новият Закон за потребителския кредит, в сила от 12.05.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Предоставяната информация от Централния кредитен регистър - гаранция за добрата кредитна история на заемополучателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Задължително застраховане на отговорността на туроператора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Детските застраховки като форма на спестяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Застраховане по Интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Актуални промени в Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Задължителни и доброволни застраховки в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Застраховане на финансови рискове в условията на криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите - задължителна и реално необходима
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Авиационното застраховане - правна регламентация, покрити рискове и предлагани продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Застраховката “Помощ при пътуване” същност, предимства, покрити рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Практически аспекти по прилагането на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Други промени в кодекса за застраховането, извършени в края на 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Изменения в Кодекса за застраховането, засягащи материята на презастраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Последните промени в Кодекса за застраховането - Гарантиране на вземания при несъстоятелност на застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Извършване на дейност от български застрахователи на територията на Европейския съюз и на застрахователи от ЕС ­ в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27