Автори / източници
Цвета Попова

Намерени 27 документа
подредени по дата на публикуване

Стандартите на Международната организация на труда и българското пенсионно законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Удължаване срока на износване на работното и униформеното облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Какви причини могат да обосноват неспазване от незаконно уволнения работник или служител, на 14-дневния срок за възстановяване на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Отлагане и погасяване правото на ползване на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Допустими удръжки от трудовото възнаграждение при наличие или липса на съгласие от работника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Предоставяне на парични и предметни награди от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Новата уредба на надомния труд в българското трудово законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Tрудов договор за работа през определени дни от месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

На какви гарантирани вземания имат право работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Сумиране на натрупан в различни държави от Европейския съюз осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Има ли право на предварителна закрила при уволнение лице със загубена работоспособност над 50 на сто
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие, в условията на икономическа криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Нови изисквания към вписването на трудов стаж въз основа на съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Новости в уредбата на задължението на работодателя за издаване и предоставяне на документи на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

За някои възможности на работодателя при управлението на персонала в условията на икономическа криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Възстановяване на изгубена или унищожена трудова книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Трудов договор за сезонна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Допълнително трудово възнаграждение за постигнати високи резултати от труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Относно правото и ползването на обезщетенията за майчинство от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Относно правото и ползването на обезщетенията за майчинство от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Как да попълваме уведомленията за сключен и прекратен трудов договор със срок за изпитване, след промените в Наредба № 5 за уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ от януари 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Въвеждане на Директива № 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Сходни длъжности, работи и професии по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Отново за допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Дисциплинарното нарушение “закъснение за работа”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Отлагане ползването на платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Препоръка от работодателя при кандидатстване на работника или служителя на друга работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27