Автори / източници
в-к "Икономически живот"

Намерени 32 документа
подредени по дата на публикуване

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Въпроси и отговори по социално осигуряване - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Данъчно облагане на едноличен търговец - 1/2003
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Данъчно облагане на едноличен търговец - 2/2003
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Данъчно облагане на едноличен търговец - 3/2003
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Данъчно облагане на едноличен търговец - 4/2003
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Данъчно облагане на едноличен търговец - 5/2003
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Уговорена цена по смисъла на чл. 46, ал. 2, т. 1 ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Задължения на работодателя при масови уволнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Правата на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Времето прекарано в стачка и определянето на индивидуалния коефициент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Как се определя окончателният годишен (патентен) данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Индивидуалният коефициент при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Налага ли се лицензиране на софтуера?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Форма за уреждане на конфликти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Как да възстановя собствеността си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Авансови вноски за данък върху печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Губи ли се правото на пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Професионална квалификация, организирана от НСЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Колко дни имам право на отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Подпомагане на търсещи работа в друго населено място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Придобиване на правоспособност за брокер на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Какво представлява холдингът
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Изкупуване без търг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Тарифни квоти освобождават от мита вноса на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01