Автори / източници
Зоя Герасимова

Намерен 1 документ

Медиацията ­ алтернативен способ за разрешаване на спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Герасимова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27