Автори / източници
Беата Петрова

Намерени 18 документа
подредени по дата на публикуване

Какво предвиждат последните промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти от началото на февруари 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Поредни изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г.за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Последните изменения и допълнения в Наредба № Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, извършени по повод измененията в ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, извършени в края на 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Промените в ЗДДС от 8 март 2013 г. относно регистрацията и отчетността на продажбите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Преглед на промените в изискванията за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискални устройства, извършени през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Промени в Наредба № Н-18 за регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискални устройства, извършени през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Предстоящи срокове през 2012 г. за осъществяване на дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Практически въпроси относно изискването за дистанционна връзка на фискалните устройства с НАП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Изграждане на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Измененията в Наредба № Н-18 на МФ от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувани в ДВ, брой 77 от 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Новата Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговскитеобекти чрез фискални устройства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Беата Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27