Автори / източници
Мирослав Туев

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Режим на освободени доставки и придобивания, съгласно новия Закон за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Туев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Доставки, облагаеми с нулева ставка на Данъка върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Туев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30