Автори / източници
Цветелина Попова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Особени изисквания спрямо специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания при участието им в обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Договор под условие или как да приложим чл. 114 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Случаи на обжалване на обществени поръчки, свързани с предоставяне на обществени услуги – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Случаи на обжалване на обществени поръчки, свързани с предоставяне на обществени услуги – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Актове на КЗК в процедура по обжалване на обществени поръчки. Обжалване на актовете пред ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Обжалване на актовете на възложителите пред КЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29