Автори / източници
Светлана Димитрова

Намерен 1 документ

Отказ на нотариуса да удостовери право на собственост чрез обстоятелствена проверка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29