Автори / източници
Мариана Рашева

Намерени 15 документа
подредени по дата на публикуване

Разгласяването на техническа информация по Интернет и нейното влияние върху патентоспособността на изобретенията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Конфликти между търговските марки и географските означения и възможности за тяхното решаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Закрила на общоизвестните марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Проблеми, които могат да възникнат при присъединяването на страната ни към Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Основни положения в проекта на наредба, относно гарничния контрол за защита на правата върху интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Основни положения в Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за промишлен дизайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Правна закрила на промишления дизайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Проблеми на правната закрила на промишления образец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Практика на Софийски градски съд по прилагане на чл. 4 от Закона за търговските марки и промишлените образци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Практика на Софийския градски съд по прилагане на чл.4 от Закона за търговските марки и промишлените образци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Формални изисквания, на които трябва да отговаря заявката за патент за изобретение и правни последици от тяхното неизпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Относно процесуалния ред за обжалване на решенията на Патентно ведомство, с които се отказва регистрацията на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Поглед върху опитите на нарушителите на търговски марки да избегнат административно - наказателната процедура по ЗТМПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Правото на възнаграждение по чл. 15, ал. 5 от Закона за патентите при трансформирани авторски свидетелства в патенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Упражняването на правата на интелектуална собственост в Република България и разпоредбите на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01