Автори / източници
Красимир Димитров

Намерени 17 документа
подредени по дата на публикуване

Развод по взаимно съгласие пред нотариус
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Проблемът с невписаните актове за собственост и създаването на Имотен регистър в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

За някои практически проблеми при заместването на нотариус
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Относно нотариалното удостоверяване на дата, съдържание и подписи на частен документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Относно процедурата за вписването на актове в различни съдебни райони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Относно страните и участниците в нотариалното удостоверяване на договора за аренда в земеделието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Относно задължението на нотариуса по чл. 25, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Задължен ли е нотариусът при удостоверяване на правна сделка с недвижим имот да проверява и да уведомява страните за наличие на ипотека?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Задължението на нотариуса за справка в Националната база данни “Население”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Практически проблеми при вписване на брачния договор в имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Относно подреждането на брачния договор във водените от нотариуса книги по Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Нотариалноправните проблеми при удостоверяването на брачен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Предоговаряне на обезпеченото с договорна ипотека вземане от една валута в друга - Противоречива практика на нотариусите и съдиите по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Заместване на нотариус
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Отмяна на завещание с нотариален акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Фактическият състав на преместването на нотариус в друг район на действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Поправка на нотариален акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01