Автори / източници
Светлана Миленкова

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Бележки по изменението на чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Миленкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Основателен ли е отказът за вписване на декларация за отказа от вещни права, извършен чрез пълномощник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Миленкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01