Автори / източници
Лорета Цветкова

Намерени 116 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ - Задължения на работодателя при изплащане на присъдено обезщетение по чл. 225 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ - Данъчно третиране на ваучери за храна, предоставени от работодател по втори трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ - Данъчно третиране на изплатено обезщетение при пенсиониране в по-висок размер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ - Данъчно третиране на премиите по здравни застраховки, направени от работодателя за сметка на социалните разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Особености при попълването и подаването на декларация за дължими данъци по реда на чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗКПО (обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Промени в обхвата на необлагаемите доходи - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Промени в данъчните облекчения - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Промени, свързани с облагането на физическите лица - земеделски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Промени, свързани с подаването на годишната данъчна декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Нови правила относно данъчното третиране при направени непаричн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Промени в сроковете за внасяне на някои данъци - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и практика по прилагането им - Промени в ЗДДФЛ, извършени със ЗИДЗАДС (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) - Промени в Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Издаване на служебни бележки за изплатен доход и удържан данък - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Предоставяне на информация в НАП от предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 г. - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Попълване и подаване на годишна данъчна декларация за доходите на починали лица - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Санкции - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Издаване на служебна бележка за предоставени предметни награди във връзка с организирана рекламна кампания - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Определяне размера на данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а ЗДДФЛ - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Ползване на данъчен кредит за данъци, платени в чужбина от местни физически лица - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Данъчно третиране на доходите от лихви по предоставен заем от физически лица - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 2/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Кои доходи от трудови правоотношения са необлагаеми по ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Новите изисквания за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в закона за 2016 г. и практика по прилагането им – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Данъчно третиране на доходите в натура – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Санкции – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Kазуси от практиката - Данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Kазуси от практиката - Ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Kазуси от практиката - Издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Kазуси от практиката - Доходи от продажба на недвижимо имущество – 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

Относно промените в ЗДДФЛ, свързани с данъка върху разходите в натура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 5/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 6/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 7/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 2/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Ред за облагане и деклариране на доходите от доброволно осигуряване и от застраховки „Живот“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Условия и ред за прилагане на новите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Изменения и допълнения в ЗДДФЛ, и значението им за годишното облагане на доходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Основни задължения на предприятията - платци на доходи на физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишна данъчна декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Санкции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Казуси от практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Казус: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от лихви по банкова сметка в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Казус: Данъчно третиране на задатъка при сделки с недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Казус: Определяне на облагаем доход при продажба на недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Казус: Ползване на отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Какви са възможностите за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Новите данъчни облекчения в закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в ЗДДФЛ за 2014 г. и значението им за годишното облагане на доходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Документиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Справка за изплатени доходи на физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Годишна данъчна декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Санкции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Казуси от практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

Данъчно третиране на апортна вноска, направена от физическо лице в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Как да попълним годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за придобитите доходи през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Срокове за внасяне на дължимите данъци от физическите лица и отражението им върху годишното облагане за 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Измененията в закона и тяхното значение за годишното облагане на доходите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Основни правила при определянето на облагаемия доход и на годишните данъчни основи - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Особености при попълването на образци и формуляри за целите на годишното облагане - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Санкции - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 4/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Определяне на годишните данъци за доходи, придобити от физическите лица през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в ЗДДФЛ, действащи от 2012 г. – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишно облагане и деклариране на доходите – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Право на данъчно облекчение за млади семейства по реда на ЗДДФЛ - Въпроси и отговори – 1/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Право на данъчно облекчение за млади семейства по реда на ЗДДФЛ - Въпроси и отговори – 2/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Право на данъчно облекчение за млади семейства по реда на ЗДДФЛ - Въпроси и отговори – 3/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Как се възстановява надвнесен данък по годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Кои лица са освободени от задължението да подаватгодишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Санкции, свързани с облагането и декларирането на доходите на физическите лица през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Общи правила - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Обща годишна данъчна основа - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишна данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Данъчни ставки - Определяне и внасяне на годишните данъци - Деклариране - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Предоставяне на информация за доходи, изплатени на физически лица през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Санкции - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 5/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 6/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>