Автори / източници
Миглена Павлова

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Основни промени в Правилника за прилагане на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Усъвършенстването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки ­ стъпка към единния европейски пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Хармонизация с правото на ЕС. Нови процедури в областта на обществените поръчки предвижда законодателството в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30