Автори / източници
Христо Панчев

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Правото на строеж върху държавна земя включва и гаража
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Панчев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Случаи на разпореждане с идеална част от урегулиран поземлен имот - 1/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Случаи на разпореждане с идеална част от урегулиран поземлен имот - 2/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30