Автори / източници
Стойка Куртева

Намерени 138 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Извънсъдебно прекратяване на аренден договор, сключен за срок над 10 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

За изземването на земеделски земи при неправомерно ползване (чл. 34 ЗСПЗЗ) - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

За изземването на земеделски земи при неправомерно ползване (чл. 34 ЗСПЗЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

За придобиването на вещни права върху земите с начин на трайно ползване „пасища, мери“ - публична общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

За предаването на земеделските имоти в надлежно състояние по договора за аренда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

За актуализацията на арендното плащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

За наема на земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

За актуализацията на арендното плащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Срокът за регистрация на кладенци за собствени потребности на гражданите изтича на 28 ноември 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

За делбата на отдаден под аренда земеделски имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Заявка за приключване на поземлената реституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Собствениците подават декларации в срок до 31 юли как ще ползват земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

За наемa на земеделски земи от общинския поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

За данъка при възмездно придобиване на земеделска и горска техника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

За противопоставимостта на договора за аренда на земеделска земя при публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Срокът за получаване на сумите за ползването на имотите - „бели петна“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

За противопоставимостта на аренден договор, сключен от съсобственик с миноритарен дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Кога се заличава служебно вписване на договор за наем на земеделски имоти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

За правното основание при ползването на земите от държавния и от общинския поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Допустимо ли е възстановяване на незаявени гори и земи от горския фонд с иск срещу общинската служба по земеделие?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Изменения в правния режим на общинските мери и пасища и на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

За извънсъдебното разваляне на аренден договор поради неизпълнение на задължението за плащане на рента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

До 31 юли се декларира начинът на ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Защита при неправомерно ползване на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Могат ли „белите петна“ да се придобият по давност от ползвателя, на когото са разпределени за ползване?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

За ползването на земеделски земи като „бели петна“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

За разпореждането с имоти в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

В очакване на нов Закон за земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

За режима на подобренията в земеделски земи, възстановени в територии по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Претенции за възстановяване на земеделски и горски имоти след крайния срок за поземлената реституция не могат да се предявяват
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Дължи ли се данък за недвижим имот - нива, възстановена в строителните граници на населеното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Дължи ли се данък за недвижим имот - нива, възстановена в строителните граници на населеното място?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Правен режим на земите от остатъчния поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Обхват на проверката на съдията по вписвания при вписването на договор за аренда на съсобствена земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Противоречива обществена реакция по проекта на нов закон за поземлените отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Изменения в подзаконови актове за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

За измененията в правния режим на опазването на земеделските земи през 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Договорът за съвместно обработване на земеделска земя по чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

За описа при предаването на земеделските земи - обект на аренден договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Договорите за ползване на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Нови положения в правния режим на сключването на договори за ползването на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

За противопоставимостта на договора за аренда, сключен от съсобственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

За измененията на Закона за опазване на земеделеските земи (ДВ, бр. 17 от 2018 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Правното основание за ползването на земеделските земи и промените в Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 79 от 03.10.2017 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Последните изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Бележки по Тълкувателно решение № 2/2015 на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Кои земеделски земи се наричат „бели петна“ и каква е правната им уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

За приложното поле на разпоредбата на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и приключването на поземлената реституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

За уедреното ползване по споразумение на пасищни имоти и на трайни насаждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Права върху незаявени за възстановяване имоти по реда на ЗСПЗЗ Задължителна съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

За ускореното създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираните територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

За промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Още изменения в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Измененията в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

За някои нови положения в уредбата на поземлените отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

За ползването на пасищата, мерите и ливадите от държавния и от общинския поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

За новите положения в правния режим на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Земеделски земи - Актове на общинските служби по земеделие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи - Ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи - Договорът за аренда на земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи - Масиви за ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи - Органи по поземлената собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи - Карта на възстановената собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Земеделски земи - Режим на земята
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

За земеделските земи - „бели петна“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Недекларирането на имота от собственика не го лишава от правото да търси обезщетение за лишаване от ползването на имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Изземване по административен ред на земеделски земи, ползвани без правно основание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Регистри за ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Ред за защита на селскостопанското имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Строителство в земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Измененията на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и земите от държавния поземлен фонд в стопанските дворове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Измененията на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и някои срокове при уедреното ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

За ползването на общинските мери и пасища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Важен срок за собствениците на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Арендното плащане по Закона за арендата в земеделието и средното годишно рентно плащане по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Нов ред за определяне на цени за придобиването на право на собственост върху земи в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Актове на общинските служби по земеделие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Новите положения в правния режим на опазването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Режим на земята - Източници и регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Промените в правния режим на ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Новите положения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Правен режим на земеделските земи от държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

За правния режим на земите от остатъчния поземлен фонд (земите по чл. 19 ЗСПЗЗ) и на общинските мери и пасища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Изменения в подзаконовата уредба на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Перспективи пред оземляването на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Измененията на ЗСПЗЗ относно ползването на държавните и общински мери и пасища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Предстоящи промени в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Правната уредба на замяната на земи от държавния поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

За правата на общините върху земите от остатъчния поземлен фонд по чл. 19 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Нови моменти в уедряването на земеделски земи по споразумение на собствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Възстановяване на правата на собствениците по реда на чл. 19, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Доказване на правното основание за ползване на земеделските земи при регистриране на земеделските производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Уедряване на земеделски земи по споразумение на собствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Промените в правния режим на земеделските земи, които не са заявени за възстановяване по реда на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Промени при придобиването на собственост върху застроени и прилежащи площи към сгради и съоръжения в стопански дворове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Новите положения при оземляването на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>