Автори / източници
Мартин Петров

Намерени 23 документа
подредени по дата на публикуване

Възможности за доказване на неформален договор за паричен заем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Правото на строеж в принудителното изпълнение - Кратка съпоставка с правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Възможност за възлагане на съдебни поръчки по ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Достъпна архитектурна среда в стари (съществуващи) сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

За временната мярка “спиране на процедурата” при обжалване на актове по ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Въпроси за промяна характера на собствеността върху общинска земеделска земя и на предназначението й
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Прилежащи площи към сгради в етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

За качеството заинтересовано лице при процедури по възлагане на обществени поръчки и техния контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

За подсъдността по чл. 113 ГПК при искове на застраховани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Относно някои аспекти при определянето на критерии за оценка на оферти по ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Въпроси на обжалването на актове на възложители и договори по ЗОП - Правни последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Избор между гражданския и административния процес при защита на абсолютни материални права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Необходимост от рационално ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Правната уредба по въпроса за “паркоместата”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Разделяне на общ УПИ на няколко отделни имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Някои особености при промяна на ПУП в частта за регулация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

За легитимацията на лицата относно правото им да получат съобщение по реда на ЗУТ за изменение в ПУП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Крайната необходимост в полезрението на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Някои проблеми, породени от преструктуриране на жилищните комплекси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Пречка ли е чл. 152 ЗЗД при продажбата на ипотекиран имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Променя ли АПК правната същност на удостоверението за търпимост по ЗУТ?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Ограждане на имот с висока растителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Ограждане на недвижими имоти според правилата на застрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30