Автори / източници
Тонка Костадинова

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Промените в митническото законодателство, свързани със статута на одобрения икономически оператор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонка Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Модернизираният митнически кодекс на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонка Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Концепцията за одобрените икономически оператори - начало на нови отношения митници – бизнес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонка Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Концепцията за "едно гише". Формиране на единен подход към разбирането и реализирането й
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонка Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Ревизираната конвенция КИОТО - модел за модерни и ефективни митнически процедури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тонка Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30