Автори / източници
Даниела Петрова

Намерен 1 документ

Измамите във финансовите отчети и отговорността на одитора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30