Автори / източници
Ивайло Найденов

Намерени 28 документа
подредени по дата на публикуване

Развитие на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Преглед на промените в Закона за професионалното образование и обучение от ноември 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Какво представлява Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, и приложението й в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Проект “Качествена работна сила - стабилен пазар на труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Проект “Шанс за работа - 2016”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., които влизат в сила от 01.01.2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите - 1
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите - 2
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите - 3
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите - 4
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите - 5
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Европейската класификация (ESCO) стандартизира терминологията на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Дуалната система за професионално образование и обучение в Конфедерация Швейцария - Пример за добра професионална подготовка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от юли 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Актуализация на Националната класификация на професиите и длъжностите - юли 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

преоДоляване на ранното отпадане от училищната система и образователни постижения - Партньорска проверка на шест държави-членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Нова актуализация на Националната класификация на професиите и длъжностите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от 1 юни 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Проблеми, възникнали в практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Практически аспекти по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Основни промени в структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите през 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Включване на нова длъжност в Националната класификация на професиите и длъжностите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 01.01.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Национална класификация на професиите и длъжностите ­ приложение и необходимост от ревизия през 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Социалното партньорство в подкрепа на мерките за повишаване пригодността за заетост на работната сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 3/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 4/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30