Автори / източници
Алекси Тасев

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Застраховка “Гражданска отговорност” за чужбина (“Зелена карта”)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Алекси Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Застраховка "Професионална отговорност на проектанта, консултанта, строителя и лицето, упражняващо строителен надзор"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Алекси Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Кога застраховаме задължително и кой е длъжен да застрахова?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Алекси Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31