Автори / източници
Кирил Александров

Намерен 1 документ

Националният институт за помирение и арбитраж ­ още една възможност за усъвършенстване на социалния диалог чрез доброволно разрешаване на колективни трудови спорове ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31