Автори / източници
Светла Петкова

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Българо-германски център за професионално обучение в Смолян
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 10/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 11/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 12/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 13/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 7/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 8/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 9/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 5/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 6/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 1/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 2/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31