Автори / източници
Евгени Евгениев, д-р

Намерен 1 документ

Националната класификация на професиите и длъжностите и управлението на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Евгениев
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31