Автори / източници
Свилен Станчев

Намерен 1 документ

Оспорване на решенията на възложителите на малки обществени поръчки. Правна възможност или недопустимост.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Свилен Станчев
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31