Автори / източници
Цонка Таушанова

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Използване на марката под форма, различна от регистрираната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Основни положения в новия Закон за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Отличителност на комбинирани марки, съдържащи описателни елементи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Единният патентен съд - Гаранция за еднакво решаване на спорове по патенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Регистрационен режим на промишления дизайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Представлява ли паралелният внос на оригинални стоки нарушение на правата върху марка? - Тълкувателно решение № 1/2008 г. на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Изисквания за оформяне на заявки съгласно Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявките за патенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Производство за определяне на общоизвестната марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Новите разпоредби в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Административно производство за регистрация на марки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Общоизвестна марка и марка, която се ползва с известност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31